Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme

Vastuullisuus on toimintamme perusta sekä yksi arvoistamme. Vastuullisuus tarkoittaa meille asiakkaista, henkilöstöstä, ympäristöstä, turvallisuudesta ja taloudesta huolehtimista.

Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia ja entistä tehokkaampia ratkaisuja, joiden tuottamisessa hyödynnetään modernia tekniikkaa.

Taloudellisen vastuun näkökulmasta vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Toimimme laadukkaasti ja pyrimme luomaan kannattavaa kasvua.

VR Track Oy:n toimintajärjestelmä on sertifioitu yhtiön kaikkien liiketoimintojen osalta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 mukaisesti.

Vastuullisuus on asennetta ja tekoja

Haluamme että henkilöstömme menestyy ja voi hyvin

Henkilöstönäkökulmasta keskeistä on hyvänä työnantajana toimiminen. Tämä sisältää myös johtamisen ja esimiestyön jatkuvan kehittämisen.

Haluamme, että  työntekijämme menestyvät ja voivat hyvin. Siksi uudistamme johtamistamme, haemme henkilöstöltämme ideoita toiminnan parantamiseksi, kehitämme palkitsemistamme sekä rakennamme yhteistyötä ja urapolkuja konsernin sisällä.

Uskomme, että tyytyväinen henkilöstö takaa menestyksen.

 

Luomme turvallisuuskulttuuria yhdessä

Turvallisuuden osalta olennaista on turvallisuusriskien minimoiminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Työturvallisuus perustuu ennakointiin. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä.

Varmistamme turvalliset toimintatavat ja olosuhteet − joka päivä.

 

Päämääränämme on olla turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani

Haluamme sitoutua pitkäjänteiseen ympäristötyöhön.

Ympäristövastuun kannata keskeistä on energiankulutuksen sekä haitallisten päästöjen vähentäminen. Noudatamme VR Groupin Ympäristökäsikirjaa sekä ISO 14001 -ympäristöstandardia.

Olemme mukana talkoissa Noudatamme VR-konsernin yhteistä ympäristöpolitiikkaa.