Yhteisellä matkalla

VR Track on osa VR Groupia, jolla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa.

VR Group toimii pääasiassa kotimaassa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 ammattilaista, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1 186,7 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus on koko VR Groupin toiminnan perusta ja yksi arvoistamme.

Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama. Konserni toimii pääasiassa kotimaassa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa.

VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta. VR huolehtii matkustajaliikenteestä, VR Transpoint harjoittaa logistiikkaa ja VR Track on erikoistunut infran suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Tästä pääset VR Groupin sivuille
 

Vastuullisia ja asiakaslähtöisiä palveluja

VR Groupin strategian kulmakivinä on asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, kasvu ja toimiva perusta. Vastuullisuus on integroitu osaksi konsernistrategiaa, jolloin vastuullisuusnäkökulma otetaan aina huomioon strategisia päätöksiä tehtäessä.

Asiakas on kaiken toimintamme lähtökohtana. Muita arvojamme ovat uudistuminen, turvallisuus ja vastuullisuus sekä tavoitteellisuus ja yhdessä tekeminen.

Lue lisää VR Groupin vuosiraportista